Home > Product > Yinlong series
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330

灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330

产品型号:LA-AHD330

 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330
 • 灌胶迷你金属全彩星光级车载红外防水摄像机 LA-AHD330

 

Click to download product information

Features

最新S291方案 超强星光夜视,性价比高,支持3D-DNR


数字宽动态  背照式  BSI传感器


车外专用,防水


彩色 1/2.7 最新S291方案  星光 AHD IR-CUT 1080P f=2.8mm,(广角120度)


红外距离5-10米; 12颗LED   @ 5 * 9pcs  LED


电压 12V                                                                                                                         


The main parameters

项目
规格参数
镜头彩色 1/2.7 最新S291方案  星光 AHD IR-CUT 1080P f=2.8mm
红外距离5-105M
红外灯12颗LED
电压12V


Related Products

Follow Longan Public Account

- contact us
Name:DRAGON AN
Brand:禧福龙
Tel:0755-29176502(10Lin)
Email:185371250@qq.com
AD:501, building B, artificial intelligence Industrial Park huangganglingwan District Xixiang Bao'an District Shenzhen City Guangdong Province

Copyright© Shenzhen Dragon An World Electronics Co.,LTD

Site MapTechnical Support: Zhengqian Network

粤ICP备17099113号